Informácie o firme

MIROSLAV BEKEČ   VIZIA.NET
Šancová 17
811 05  Bratislava

IČO: 37000942
Živnostenský register OÚ Bratislava pod číslom 101-23143

   +421 905 614437
  miroslav.bekec@vizia.net